Pallabras rexistradas: 30.416

Correre

Fai clic nelas pallabras p’afeixare más información.

Resultáos alcontráos 1

Correre / Correr

Pallabras ou frases qu’emprencipician pur correre

Fai clic nelas pallabras p’afeixare más información.

Resultáos alcontráos 2

Correre la cátedra / Faltar a clase
Correre ne direición / Correr a cargo

Pallabras ou frases que contienen la pallabra correre

Fai clic nelas pallabras p’afeixare más información.

Resultáos alcontráos 4

Escorrere / Escurrir
Escorrere / Apurar el contenido
Percorrere / Recorrer
Socorrere / Socorrer